Наша візитка


Публічна бібліотека імені Володимира Малика


Наша місія: 
Бібліотека забезпечує  вільний доступ користувачів  до краєзнавчих, вітчизняних  і  світових інформаційних  ресурсів, відповідає за вичерпне  формування і  збереження  краєзнавчого  бібліотечного фонду.

Наша  мета :
Поетапне становлення   бібліотеки як  сучасного  науково - інформаційного  центру, надання  інформаційних ресурсів  широкому  загалу  користувачів.


Вітаю  Вас, дорогі  друзі !

Плине  час, змінюється  життя і  суспільство, іншим стає формат книг, але  бібліотека як і раніше залишається  джерелом знань,Вашим  надійним другом і помічником.
         На цьому  сайті  інформацію для Вас  представила Публічна бібліотека імені В. Малика  та  її  філії.
         Вся  наша робота – для Вас. Колектив   бібліотеки  робить сьогодні все можливе для того, щоб надати читачам такий рівень послуг, який  їм потрібен і який вони заслуговують.
Заходьте, дивіться, читайте,вивчайте,користуйтеся нашими ресурсами. Будемо раді, якщо послуги нашої  бібліотеки прийдуться Вам до душі.


З повагою  Валентина Іванівна Сьомак,
директор Публічної бібліотеки імені Володимира Малика.

Е-mail: v_somak@ukr.net
Контактна  інформація
Телефон:
05361-7-18-06. 
Поштова адреса
проспект Володимирський 43, м. Лубни, Полтавської обл., Україна, 37500
Інформація про  бібліотеку

Публічна бібліотека ім. В. Малика створена  в 1921 році.


Основні  відомості  про бібліотеку

Біля  33 тис. примірників книг,
163 назви  періодичних  видань, інші документи.
Користувачі – 6000
Книговидача - біля  240 тис.  джерел інформації.
Відвідування - біля 30000
Виконує понад 1000   бібліографічних довідок.

Методичний центр для 38  філій району та бібліотек інших систем і відомств.
11 бібліотечних працівників.

Публічна бібліотека ім. В. Малика  на протязі  своєї  діяльності   була  і залишається  провідним просвітницьким ,інформаційним центром  району, найбільшою публічною бібліотекою  Лубенського району. На базі  бібліотеки систематично  проводяться заходи з  суспільно важливих питань  життя  району,міста, країни. Заходи  бібліотеки готуються  працівниками спільно з молодіжними, громадськими організаціями  та освітніми закладами.

В бібліотеці  працюють   клуби за  інтересами:
- районний  клуб «Надвечір’я»
- «У дружньому колі»
- «Юна еліта»

В 2009 році в читальному залі встановлено комп’ютер, де  надається доступ до ресурсів Інтернет користувачам бібліотеки.
ПРАВИЛА

користування  Публічною бібліотекою імені Володимира Малика


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Правила користування  Лубюенською центральною районною бібліотекою ім.В.К. Малика розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами і доповненнями, Типових правил користування бібліотеками та Статуту централізованої бібліотечної системи.


ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ


2.1. Кожен громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України. Користувачами бібліотечних послуг є юридичні та фізичні особи.2.2. Формами бібліотечного обслуговування є абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі МБА). Користувачі мають право отримувати книги, документи та інші носії інформації через абонементи за місцем проживання.2.3. Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь в заходах, що проводить бібліотека.2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання  поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями підвищеного попиту, періодикою, може бути зменшений до 15 днів.2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на нього відсутній попит інших користувачів.2.6. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами, як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.2.7. Документи, що зберігаються в фонді читального залу рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, що користуються попитом, видання одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач може їх (або копії) отримати з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

Пересилання видань за рахунок користувача.2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки читальним залом або одержати документи додому під грошову заставу.ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ


3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи чи особи, під наглядом яких вони перебувають.


3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявленні у книгах та інших документах дефекти несе користувач.3.3. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.


3.4. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.


3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним або відшкодувати збитки реальної (ринкової) вартості документа.


3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.


3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.ІV. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ


4.1. Бібліотеки зобов’язані:

4.1.1. інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі й платні;

4.1.2. створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

4.1.3. дбати про культуру обслуговування користувачів;

4.1.4. формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

4.1.5. задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

4.1.6. систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

4.1.7. враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні інформаційних і масових заходів;

4.1.8. не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, без згоди;

4.1.9. звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.


Дані Правила користування бібліотеками ЦБС обговорені і прийняті Радою при директорі

01.02.2010 р.

//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//

Основні  послуги  бібліотеки
Абонемент, Читальний зал, Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи
(проспект Володимирський, 43, тел. 053615-49-58)


Публічна бібліотека ім. В. Малика   надає користувачам безплатні послуги :
- інформацію про наявність в фондах конкретних видань;
- інформацію про склад бібліотечних фондів бібліотек;
- консультаційну допомогу в пошуку і виборі джерел інформації;
- можливість отримати у тимчасове користування документи із фондів  бібліотеки ;
- презентації  цікавих масових заходів
 Додаткові платні  послуги :
- користування міжбібліотечним абонементом ;
- платний абонемент літератури, закупленої за кошти від платних послуг;
- користування літературою підвищеного попиту ;
- нічний абонемент ( видача книг, журналів, газет з фонду читального залу)
- робота  в Інтернеті  за   попереднім записом протягом  1 години ;
Довідково - аналітичні послуги
- складання бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт ;
- складання  каталогів для  особистих  бібліотек  та  бібліотек підприємств, установ, організацій ;
- підготовка довідок : адресних, аналітичних, уточнюючих, фактографічних
Копіювальні  послуги
-         Копіювання документів
-         Роздрук інформації  з Інтернету

Історія бібліотеки


Чи багато знайдеться бібліотек, вік яких незабаром досягне сотню літ? Напевно, що небагато. Одна з таких — Лубенська центральна районна бібліотека ім. Володимира Малика. Свою історію вона веде з 1921 року, коли, як свідчать архівні документи, бібліотечною секцією відділу політосвіти було вирішено створити в Лубнах Полтавської гу­бернії "Централь­ну книгозбірню з трьома відділами: науковим, белетри­стичним і дитя­чим".
У «Звіті Лу­бенської окружної інспектури Народ­ної освіти, за 1924/ 25 навчальний рік» в розділі «Бібліо­течна робота» сказано: «В Лубнах мається центральної бібліотека. Зав. бібліотекою виконує функції ок­ружного бібліотекаря, керує бібліо­теками округу...».  На жаль, у роки Другої світової війни набуте в бібліо­течній галузі було втрачено, а книжковий фонд знищено. Та відразу після звільнення Лубен від німецько-фашистських загарбників, завдяки старанням всіх лубенців, бібліотека-відновлює свою роботу. В 1949 році районна бібліотека знаходилась в одній кімнаті житло­вого будинку в провулку вул. К. Маркса (зав. Наталія Степанівна Сідньова (1949-1954). Бібліотека надавала методичну і практичну допомогу сільським книгозбірням, організовувала бібліотечні пункти, проводила масові заходи. В 1954 році в бібліотеці вже налічувалось понад 20 тис. прим, книжкового фонду та 1500 читачів, очолювала бібліотеку Віра Гнатівна Сердюк (1954-1970). Неодноразово бібліо­теку за досягнуті успіхи нагород­жували дипломами і грошовими преміями. В 1962 році районна бібліотека для дорослих знаходилась по вул. К. Маркса,13. Займала площу 460 кв. м. В читальному залі налічувалось 40 місць. Книжковий фонд складав 32110 прим., об­слуговувалось 3872 читачі.
Довгі  роки  адресу Лубенської ЦРБ ім. Малика знав майже кожен житель міста і району. Адже в 60-х роках в Лубенському  районі  йшло  широке  будівництво соціально – культурних  закладів. Будувалися  клубні та бібліотечні приміщення в селах. І       в  далекому 1967 році, коли  було збудовано районний Будинок культури по вул. Шевченка 2/2 її було переведено в спеціально виділене приміщення площею понад 450 кв. м. 
 Влада   приділяла  велику  увагу  роботі  бібліотек, як центрів виховної і освітньої роботи, створювала бібліотеки на громадських засадах,організовувалась робота  з продовженим робочим днем. З 1970 року бібліотеку очолювала Ольга Василівна Юрченко. Статус районної бібліотеки зберігався до 1977 року. З 1977 року — Лубенська центральна районна бібліотека Лубенської централізованої біблі­отечної системи (директор Ніла Іванівна Бондаренко), а з 1998 року бібліотека носить почесне ім'я великого Майстра слова, українського письменника, на­шого земляка В. К. Малика (з 1997 р.очолює бібліотеку Валентина Іванівна Сьомак).
В 2007 році  бібліотека  вимушена змінити  свою  адресу –вул. Радянська, 43 та Шевченка, 18.Це, на жаль , пристосовані  приміщення.
Протягом всіх років існування, незалежно від статусу, бібліотека виконувала покладені на неї функції. І завжди  її  діяльність, була  тісно  пов’язана із суспільно-політичним розвитком Лубенщини. Зокрема, значним був внесок книгозбірні у подолання неписьменності у 20-ті роки. У важкі воєнні роки під час окупації збереження частини фонду праців­никами могло коштувати їм життя.
Нині бібліотека - найбільше регіональне сховище документів, щорічно тут обслуговується понад 6000 користувачів. Це невід'ємна складова культурного життя району — головна ланка бібліотечного обслуговування.
З року в рік книгозбірня під­німалася сходинками визнання та авторитету регіональної бібліотеки Посульського краю,  з відповідним рівнем кадрового і матеріально-технічного забезпечення. Працею кількох поколінь фахівців, бібліотекарів за покликанням посіла достойне місце в Інформаційному просторі не лише району, а й області. В найскрутніші часи свого існування бібліотека ім. В.Малика — ініціатор багатьох районних кон­курсів, постійний організатор пре­зентацій, книжково-ілюстративних виставок. Відродження національних традицій,  краєзнавство —  один  із пріоритетних напрямів роботи закладу. Зусиллями працівників зібрано і систематизовано краєзнавчі матеріали, які є одними з найкращих в області. З 2001 року в бібліотеці діє районний клуб «Надвечір’я», гордість нашого краю.Це клуби за інтересами "У дружньому колі"  та "Юна  еліта". Це лише мала частка тієї роботи, яка ведеться бібліотекою з популя­ризації надбань Лубенщини. Нові реалії змушують займатися і пошуковою працею. Працівники підтримують тісні зв'язки з місцевими краєзнавцями. Систематично вдосконалюються фор­ми і методи роботи з читачами відпо­відно до вимог часу. Для поповнення фонду ЦРБ залучаються позабюджетні кошти. Організовано гро­мадську акцію «Збережемо бібліотеку». Помітного розвитку набула робота на допомогу утвердження ук­раїнської державності, вихо­вання національної самосвідомості.
Сьогодні, коли центральна ра­йонна бібліотека ім. В.Малика напередодні  свого 90-річчя-річчя, з гордістю хочеться згадати працівників, які багато енергії І знань доклали в розвиток бібліотеки. Це колишні її завідувачі, які вже називалися. Бібліотекарі — О. Матвієнко, Є.Матяш, О.Ільченко, Л.Харіна, Н.Стрілець, Р. Корнет, Л. Луценко З.Оленовська та багато Інших. І сьогодні у бібліотеці працюють кваліфіковані спеціалісти Н.Замараєва., Л. Іваненко,  О, Михлик, Т. Богданова. Н. Мусієнко., Л.Гончарук. Особлива надія покла­дається на молодих спеціалістів М. Колєгову, В. Курильчук, І. Сизоненко, Н.Бородавку, С. Кириченко.
Віриться, що згуртований творчий колектив однодумців на чолі з В.Сьомак діждеться часу, коли в державі зрозуміють, що завдяки бібліотекам підтримується духовне здоров'я нашого суспільства. Переконані, що  місце­ва влада зробить все можливе і  неможливе, аби нарешті  надати повноцінне приміщення для районного Храму книги  
Найбільше ж потрібна виважене державна політика стосовно бібліотек адже лише на голому ентузіазмі їхні працівників неможливий прогрес  бібліотечній справі.
А поки що працівники Публічної бібліотеки імені В. Малика роблять все можливе щоб бібліотека і надалі відповідала своєму призначенню.


Немає коментарів:

Дописати коментар