понеділок, 13 січня 2014 р.«Шевченкове слово в віках не старіє»

 

 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО


         «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа.

         Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури.

         Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.

         Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій.

         Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі в іржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога у зневіру і песимізм.

         Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя.

         Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті – невмирущу славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.

         Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.»


Розділ 1.«Кобзарю мій, твої слова святі…»


«Воскресну нині! Ради їх, 
Людей закованих моїх, 
Убогих, нищих... Возвеличу, 
Малих отих рабів німих! 
Я на сторожі коло їх 
Поставлю слово...»


 Шевченко Т. Г. Кобзар/ Т. Г. Кобзар. – К.: Варта, 1993. – 640 с.
До книги поетичних творів геніального українського поета Т. Г. Шевченка  (1814-1861) увійшли вірші, поеми, балади, написані в 1837-1861 рр.     Шевченко Т. Усі твори в одному томі/ Т. Шевченко. – К.;Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 824 с.
  «Тарас Шевченко. Усі твори в одному томі» - така книжка потрібна насамперед через свою доступність для сім’ї будь-якого достатку. У книжці подано лише літературні твори – поезія та проза. Усі вірші та поеми. Усі оповідання та повісті.Ця книжка з усією творчою спадщино поета є стежиною, яка приведе до його пізнання школяра та студента, вчителя та солдата...      Шевченко Т. «Я так її, я так люблю…»: вибр. вірші та поеми/ Упоряд. І прим. М. М. Павлюка. – К.: Либідь, 2004. – 704 с., іл.
   У книзі містяться вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні періоди його життя. Твори подаються в оригіналі та в перекладі російською мовою. Книга ілюстрована художніми творами автора, які дають уявлення про нього як про художника.  Для шанувальників поетичної та художньої творчості Тараса Григоровича Шевченка.   Шевченко Т. Г. Вибрані поезії/ Т. Г. Шевченко. – К.: Дніпро, 1981. – 247 с.

   До збірки ввійшли широковідомі поеми та вірші великого українського поета - Тараса Григоровича Шевченка.

         Т. Г. Шевченко. Повести/ Т. Г. Шевченко. – К.:Дніпро,1977. – 574 с.
  До книги ввійшли найвідоміші повісті українського поета Тараса Шевченка: «Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музыкант», «Капитанша», «Художник», «Прогулка с удовольствием и не без морали».

 

Розділ 2.  Постать, що єднає Україну


 «… В сім’ї великій,

У цвіту садів прекрасних

Буде жити він вовіки,

Як безсмертний наш сучасник…»

                                  М. РильськийЗабужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – 4-те вид. – К.: Факт, 2007. – 148 с.
У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютности постаті Шевченка в українській духовній культурі? Які метафізичні смисли земної історії чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті, коли підходити до нього з ключем  християнської філософії та європейського романтизму,  традиційної української демонології?  «Я дуже щиро Вас люблю…»: Шевченко у розповідях сучасників/ Упоряд. О. В. Ковалевський. – Х.: Прапор, 2004. – 352 с.
Основою збірника стала повість княжни В. М. Рєпніної (1808-1891) про Т. Г. Шевченка, з яким вона познайомилась в своєму родовому маєтку в Яготині на Полтавщині. Повість «Безмовна любов» стала першим твором про Шевченка, а княжна Рєпніна була першою, хто назвав тоді ще тридцятилітнього поете генієм.


   
     Шевченкова Криниця: зб. Афоризмів із творів Т. Шевченка/ Упоряд. В. Дорошенко, Т. Майданович. – К.: Криниця, 2003. – 288 с.: портр.

   «Шевченкова Криниця» - це збірник найвідоміших,особливо яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і ширших уривків із поетичних творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини: повістей, драматичних творів, листів, щоденника  тощо. 
      Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко/ Упоряд. М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 432 с., іл.
     «Тарас Шевченко» - одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора.         Королюк Н. Полум’яне серце Шевченка в музиці. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1995. – 197 с.
    Книга професора Ніни Королюк є узагальнюючим професіональним підсумком музично-хорового надбання українського народу в озвученні віршів Тараса Шевченка за 150-річний період. Книга розрахована на широке коло читачів, а також на музикантів різних спеціальностей, хорових диригентів, викладачів музично-хорових дисциплін, студентів та викладачів  учбових закладів.


Розділ 3. Т. Г. Шевченко і Лубенщина Кобзарю наш, почуй благання

І жить навчи нас так, як ти:

Щоб найсвятіші поривання

Аж до могили донести!

                   Олена Пчілка


         
   Шевченко М. В. Перед горою Чернечею: мій приват. Літопис Міжнарод. Шевченківського свята «В сім’ї вольній, новій». – Х.: Майдан, 2000. – 36 с.
   Не випадково цей літопис названо приватним. В ньому зібрано «закулісну» інформацію з підготовки і проведення Міжнародного Шевченківського свята, яку кожна людина і знає, і сприймає, і розуміє по-своєму. Але тим він і цінний, що в ньому є чимало інформації, яка ніколи не видавался і видаватиметься на люди в офіційних джерелах.

         


  Козюра І. Ісківці: чотири ст. історії/ І. Козюра, В. Козюра. – Полтава: АСМІ, 2002. – 80 с.

    У книзі висвітлено чотирьохсотлітню історію села Ісківці Лубенського району, що на Полтавщині. Автори подають біографічні дані видатних постатей вітчизняної історії, чия доля нерозривно пов’язана з селом: Тараса Шевченка, Олександра Афанасьєва-Чужбинського, Євгена Гребінки, розповідають про кілька поколінь ісківчан, які своєю працею і своїм життя творили історію рідного села.
       .

        

    Ротач П. Від Удаю до Орелі: ст. полтав. Шевченкіани/ П. Ротач. – Полтава, 2000. – 230 с.:іл.

    Книга «Від Уралу до Орелі» є збіркою статей, розвідок, есеїв, критичних заміток, присвячених зв’язкам Т. Г. Шевченка з Полтавщиною (в її колишніх межах) та матеріалам про вшанування полтавцями пам’яті поета.  Для дослідників-краєзнавців, музейних працівників, учителів, просвітян – усіх, хто цікавиться життям і творчістю Т. Г. Шевченка та його зв’язками з Полтавщиною.


         
  Ротач П. П. Полтавська Шевченкіана: спроба обл. (крайової) Шевченківської енцикл.: у 2-х кн. – Кн. 2: Л-Я. – Полтава: Дивосвіт, 2009. – 532 с.

  Це видання – результат копіткої, без перебільшення, подвижницької праці автора впродовж кількох десятиліть. Тут подаються відомості про перебування Т. Г. Шевченка в Полтавській губернії в 1843-1844, 1845-1846 та 1859 роках: місця, які він тоді відвідав, людей, із котрими зустрічався, присвячував їм свої твори; про полтавців, які працювали над увічненням образу поета і його літературних персонажів.


Немає коментарів:

Дописати коментар