пʼятниця, 2 серпня 2019 р.В рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО” фахівці Лубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги консультують з питання:  ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ. КОМУ НАДАЄТЬСЯ ДОПОМОГА
Допомога призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.
Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.
Малозабезпечена сім'я — це сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів.
До складу сім’ї включаються:
1 чоловік, дружина;
2 рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;
3 неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства І та II груп або особами з інвалідністю І групи і проживають разом з батьками;
4 непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;
5 особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю І групи і здійснює догляд за нею;
6 жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей. Водночас до складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється підрозділами з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.
Допомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї за умови неотримання такої допомоги зареєстрованим місцем проживання.
У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам соціального захисту населення.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ
документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї;
довідка про склад сім’ї;
декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

В декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти.
Рішення про призначення соціальної допомоги або про відмову в її наданні приймається органом соціального захисту населення протягом десяти календарних днів. У разі прийняття рішення про відмову в наданні соціальної допомоги орган соціального захисту населення письмово повідомляє про це уповноваженого представника сім’ї із зазначенням підстав відмови та порядку оскарження рішення.

СТРОК ПРОТЯГОМ якого ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ДОПОМОГА
Допомога малозабезпеченим сім'ям призначається на півроку і через шість місяців сім'я знову повинна підтвердити своє право на виплати.
Для призначення соціальної допомоги на наступний строк уповноважений представник сім’ї подає заяву і декларацію про доходи та майно. Довідка про склад сім’ї поновлюється лише у разі змін у складі сім’ї або у разі, коли між поданням заяви на призначення соціальної допомоги на наступний строк та припиненням виплати раніше призначеної соціальної допомоги минуло більше календарного місяця.
Державна соціальна допомога виплачується щомісяця.

РОЗМІР ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ'ЯМ
Розмір допомоги — це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно законом про державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Розмір соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій осіб, кожного разу визначаються законом про бюджет на відповідний рік
Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю І або II групи, — на 20 %.
Для громадян, які отримали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20%.

ВИПАДКИ, КОЛИ ДОПОМОГА НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ
• працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах І-І\/ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;
• під час обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;
• особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;
• у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).
За наявності обставин, що зазначені вище (тобто умов коли допомога не призначається) державна соціальна допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень районний держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій у разі, коли:
1 у складі сім'ї є особа з інвалідністю;
2 у малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних вищих навчальних закладах І — IV рівня акредитації) але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
3 неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ
1 якщо сім'єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про «доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, з місяця, в якому виявлено порушення;
2 у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи),—з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;
3 за заявою уповноваженого представника сім'ї — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою;
4 у разі припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу сім'ї.

НОРМАТИВНА БАЗА
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям»

Довідково: за адресою м. Лубни, вул. Монастирська, 17 (у дворі суду) НАДАЮТЬСЯ БЕЗОПЛАТНІ ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ, кожен громадянин може звернутися за правовою допомогою! У разі потреби надаємо послуги адвоката за рахунок держави окремим категоріям громадян.
телефон: (МТС) 095 253 66 14, (05361)77-479 Немає коментарів:

Дописати коментар