четвер, 29 січня 2015 р.

ПОДАРУНОК  ЛУБЕНСЬКІЙ  ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ  БІБЛІОТЕЦІ  ВІД  СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ  УКРАЇНИ       Владислав Бєлорус «Душа перелита у слово». - Лубни: Інтер Парк, 2013. - 56 с.
Надворі осінь. Тихо опадає з дерев пожовкле ли­стя, барвистим килимом милують око ще не зів ’ялі від лютих морозів квіти...
     Так гарно навкруги, а серце огортає біль від того, що цієї краси вже ніколи не побачать сотні юнаків, які загинули в АТО, захищаючи рідну Україну.
1 серед них - наш Владислав.
   Владе (так по-дружньому ми тебе називали), ти був звичайним хлопчиком... Єдине, можливо, що відрізняло тебе від інших юнаків, - це те, що ти на­магався жити так, щоб нікому не завдати болю. А нам усім сьогодні так боляче від того, що немає тебе по­ряд з нами. Ти говорив про те, що ми ще будемо тобою пишатися...

        Владику! Ми пишаємося тобою! Але чому ж та­ким болем пронизує ця пошана наші серця?
        Ти не любив говорити багато, частіше просто щиро посміхався, а всі свої думки й почуття вислов­лював у віршах. На жаль, багато із твоїх маленьких творінь загинули разом з тобою. Але ті вірші, що вда­лося розшукати, зібрані у цій збірочці, яка й стане без­смертною пам’яттю та болючим спогадом про тебе, наш любий Владику.
        Ми пишаємося тобою, любимо і завжди будемо пам ’ятати про тебе...


    Портяк В. В. У снігах. Новели. — К.: «Преса України» 2013,- 136 с.

   Василь Портяк - майстер малої прози, автор книжок «Кри- слачі», «Новели», «Четверо за столом», «У снігах». За його сцена­ріями знято художні фільми: «Меланхолійний вальс», «Санато- рійна зона», «Вишневі ночі». Він - лауреат премій «Благовіст», імені Павла Усенка, Нестора Літописця, Міжнародної літератур­ної премії «Корона Карпат». У новелах письменника зображено драматичну історію Західної України, пов’язану з національно- визвольним рухом, репресіями радянської влади і долями прос­тих людей. Оповідна манера письменника позначена лаконізмом, спресованістю фабули, реалістичною точністю розмовних інтона­цій. Твори письменника перекладалися англійською, угорською, словацькою, японською мовами.


Анна Малігон — авторка збірок поезії «Дзвінок у двері», «Переливання крові», «Покинутим кораблям».
     Своєю новою збіркою «Первісний дощ» вона засвідчує розвиток кращих традицій української жіночої поезії. її вірші позначені чуттєвістю, іронією, сповідальністю і балансують між класичним романсом і сповіддю.
        У особі Анни Малігон маємо яскраву поетку, яка рефлек- сує на теми, знайомі мільйонам жінок усього світу.        Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л.  Человек эпохи Водолея. Контакты с Высшим Косми­ческим Разумом / Л.А. Секлитова, Л.Л. Стрельникова. — 8-е изд. — М. : Амрита, 2012. — 320 с. : ил. — (Развитие Души).
   Быстрое распространение Законов и новых знаний по всей Земле способствует безболезненному перехо­ду человечества на путь прогресса. Если бы человек выбрал духовный путь развития, то многих катаклиз­мов удалось бы избежать.
    Отторжение нового, нежелание его осмыслить сви­детельствуют о неготовности человека правильно оце­нивать современную ситуацию. Духовное развитие — единственный источник жизни и эволюции. Когда человек не видит и не понимает, что ведёт вверх, а что вниз, —- это свидетельствует об отсутствии правильных понятий в сознании индивида.


        Козаченко Іван. Зимовий птах. Вибрані вірші. Спогади. — К.: Преса України, 2013. — 160 с.
      «Голос Івана Козаченка нагадує останню надію: є ще Поезія...» 
    До книжки вибраного відомого українського поета ввій­шли вірші з прижиттєвих збірок, ранні та останні вірші, а та­кож спогади про нього.Лозинський А. На різні теми. Публіцистика. Житомир: - ПП «Руга», 2013 р. - 380 с.


   Вєдєнєев Д.В., Будков Д.В.  Заручниця глобального протистояння. Трагедія Великого Голоду 1932— 1933 рр. в Україні у контексті «холодної війни» (1945—1991 рр.): Моногра­фія. — К.: Дорадо-Друк, 2013. — 232 с.
       У запропонованій монографії на основі раніше засекречених документів ЦК Ком­партії України, радянських органів державної безпеки, наукової та спеціальної літе­ратури уперше комплексно розглянуто вплив інформаційно-психологічного проти­стояння періоду «холодної війни» між Заходом і Сходом на формування концепції «Голодомору-геноциду» 1932—1933 років в Україні. Причини та змістовне наванта­ження творення концепції «штучного голоду» подаються авторами на широкому тлі запеклої психологічної війни між двома воєнно-політичними блоками. Висвітлю­ються, зокрема, зусилля центрів ідеологічної та інформаційної боротьби, радянологів та офіційної радянської історіографії, спеціальних служб західних держав та СРСР, закордонних центрів українських націоналістів з використання теми Голоду 1932— 1933 рр. у глобальному протистоянні зі своїми противниками.


         Могильний А. Нічні мелодії. — К.: Преса України, 2013. — 128 с.
  Аттила Могильний (1963-2008) — один із найяскраві­ших поетів-вісімдесятників. Уже першою книжкою «Турма­ни над дахами» він заявив про себе, як про зрілого майстра поетичного слова.                 Романтичний, вишуканий, відвертий і ніжний — таким назавжди запам’ятався він читачам своїми віршами.
      До збірки «Нічні мелодії» увійшли кращі твори поета.

       Пантюк, Сергій. Війна і ми : роман / Сергій Пантюк. - К.: Ярославів Вал, 16 2012. - 168 с. : іл. - (Серія «Червоне та чорне»)
     «Війна і ми» Сергія Пантюка - це роман-сповідь. Це плетиво спогадів, відчаю і перемог. Війна справді живе в кожному з нас. Просто ми в цьому не хочемо зізнатися собі. Вся історія людства зіткана з воєн. І всі вони неодмінно на благо комусь. Тому невиди­мому, що перебирає мотузками, граючи у свій, тільки йому зрозу­мілий, ляльковий театр.

     А людство? Воно втомлюється без воєн. Воно зловісно підганяє все нові й нові хвилі лихоліть, забуваючи, що, коли стріляють, куля може вибрати й тебе, яким би ти хорошим не був.
          Чіп Б. М. 3 двох віків, з двох епох. — К.: Преса України, 2013.— 224 с.
   Борис Чіп — автор збірок поезії «Очі мого батька», «Плин», «Двокрилля», «Жнивень», «Серпневе освідчення», «Підкова», «З двох віків, з двох епох», «Йордань»; книжок для дітей «Іжачок-заздрісник», «Веселі мандрівки», «Повер­нення Легкокрилки»; повістей «Дума про Старого Лиса» та «Свято сакури», роману «Микола Пимоненко». У творчому доробку автора — близько десяти поетичних драм і траге­дій, понад сто пісень.
    Лауреат премій імені Володимира Сосюри, «Київ» імені Євгена Плужника, імені Наталі Забіли.
До нової книжки Б. Чіпа увійшли твори, написані у різні періоди життя, а також більше ста нових поезій.

             Сидоржевський М.О.  Пам'ять нашого роду / Михайло Сидоржевський. - Київ : Український пріоритет, 2013. - 192 с.
     «Пам'ять нашого роду» - четверта книжка журналіста і письменника Михайла Сидоржевського. У книжці автор досліджує генезу роду, до якого належить, і сягає середини XVIII століття. При підготовці книжки автор використав спогади своїх батьків, старших односельчан, інформацію, отриману з сільських церковних ме­тричних книг, інші матеріали.

    Щербань А.Л., Щербань О.В. Нариси з історії міста Опішне козацької доби. - X.: Країна мрій, 2011. - 176 с.
     Опішне, нині селище в Полтавщині, розташоване на перехресті двох важливих шляхів. Це обумовило вагоме значення цього поселення як торгівельного та виробничо­го осередку Гетьманщини. Принаймні з 1660- их років Опішне було ратушним містом (за європейськими критеріями) з розвинутою інфраструктурою. Опішнянські вулиці пам’ятають багатьох видатних історичних діячів і сотні тисяч безіменних нині воїнів, купців, хліборобів... Благословенна опішнянська земля прийняла в своє лоно тисячі тіл тих, хто її обробляв, захищав від поневолювачів та тих, хто прагнув її захопити.
   Пропонована книга є першим дослідженням історії Опішного козацької доби (XVII - XVIII століть). Тут зібрано і систематизовано досі розпорошені в різних публікаціях і джерелах факти, подано авторські міркування й висновки.


   Откровения Космоса / А.И. Стрельников, Л.Л. Стрель­никова. — 7-е изд. — М.: Амрита, 2013. — 592 с. — (За гранью непознанного).
      Данная книга знакомит читателя с начальными по­нятиями индивидуальной программы человека, особен­ностями её строения, влияющего на продолжительность жизни и судьбу человека. Рассказывает об отдельных ви­дах кармы и развязывании кармических узлов, об энер­гетическом паспорте человека, характеризующем его внутреннюю суть, знакомит с энергетической теорией развития человека, а также повествует об энергиях рож­дения и смерти.
        Книга раскрывает энергетические свойства мо­рали и её влияние на набор душой положительных и отрицательных энергий, особенности духовного совер­шенствования, знакомит читателя с влиянием времени на психику человека, с особенностями течения внутреннего и внешнего времени индивида и планет. Книга повеству­ет о роли спутников для планет, о чёрных и белых дырах в Космосе и многом другом.


   Домашенко Тетяна Небесна Сотня воїнів Майдану. Т. М. Домашенко. - К. - Вишневе: Духовна вісь, 2014.-192 с., іл. КВЫ 978-966-8477-19-5
У цій книзі зібрано поезії, насичені емоціями остан­ніх подій, що відбуваються в Україні, котрі авторка пережила особисто на Євромайдані, та вірші, написа­ні упродовж десятиліть, які за змістом вплітаються в сьогоднішні реалії. Духовно-патріотичний настрій цієї збірки переконливо свідчить, що для поетеси Тетяни Домашенко гасло “Бог і Україна - понад усе!” є визна­чальним як у житті, так і у творчості. Тому й не дивно, що саме їй належить цей, до болю пронизливий, по­етичний образ - Небесна Сотня.

    Символічним також є й святий образ Архангела Михаїла - Архистратига Небесних воїнів, котрий своїми сонячними крилами і вогненним мечем поєднує земне й небесне.


  Косач Ю.  Володарка Понтиди. Роман мого прадіда — К.: Преса України. 2013.- 432 с.
   Юрій Косач (1908-1990) - племінник Лесі Українки - належить до недооцінених українських прозаїків XX століття. Емігрувати до.США, він працював будівельником, був золотошукачем, редагував літературні газети «Обрії» та «За синім океаном».
  Його авантюрний роман «Володарка Понтиди» - перлина українсь­кої прози. Вишукана мова, динамічний сюжет, образ романтичного, бла­городного героя, що стає жертвою любовної жаги до княжни Тараканової, яка претендувала на російський престол, видаючи себе за доньку імперат­риці Єлизавети Петрівни і Олексія Розумовського, портрети російських шпиків, що розшукували авантюристку по всій Європі, історичні декора­ції доби рококо - все це перетворює роман у знахідку для справжніх літе­ратурних гурманів.     Соловйов С. Г.  Солом’яний двір. Роман. - К.: Преса України, 2013. - 224 с.
     Так буває з тими, хто не гнеться перед сильними світу і не продається за посади. Якщо ти вже ступив на цю стежку, то не дивуйся, що від зради побратима не розверзлися небеса, а давнє кохання відчайдушно допома­гає відновити справедливість.
         Роман Сергія Соловйова «Солом’яний двір» — це одна велика приго­да, в якій переплетені детектив, іронія, зречення від буденності й постій­ні відкриття героєм свого життя, невіддільного від сучасних українських реалій.

       
     Ґудзь Ю. Навпроти снігу. Вибране. — К.: Преса України, 2013. — 400 с.
   Юрко Ґудзь (1956-2002) належить до загадкових постатей українського вісімдесятництва не лише тому, що помер за нез’ясованих обставин. Його творчість, незрозуміла сучасниками, досі залишається недослідженою.
До книжки «Навпроти снігу» увійшли його поетичні збірки «РозІБсгірІит до мовчання», «Маленький концерт для самотнього хроно- па», поема «Барикади на Хресті», оповідання з книжки «Замовляння неви­димих крил», «Гуміарабік», романи «Не-Ми», «Ісихія».

  Твори Юрка Гудзя відзначені преміями Міжнародного поетичного конкурсу в італійському місті Тріуджіо, фундації імені Євгена Бачинсько- го «У свічаді слова» та імені Івана Огієнка. За результатами анкетування критиків у журналі «Слово і час», «Замовляння невидимих крил» визнані кращою прозовою книжкою 2001 року.


      Похід через засніжений перевал. — К.: Преса України, 2013. — 384 с.
   До збірки «Похід через засніжений перевал» увійшли оповідання тридцяти українських авторів XXI століття, написані на соціальну тема­тику.
Всі зібрані оповідання — про головні проблеми, з якими зіштовхну­лося українське суспільство після здобуття незалежності: прірву між мі­льярдерами і народом, корупцію, цинізм та продажність великої буржуазії, роз’єднаність суспільства за мовою і світоглядними цінностями, деграда­цію села. Та при хаосі й відсутності справжніх національних лідерів у кри­зових ситуаціях герої більшості оповідань показують благородство, спів­чуття до болю ближнього, патріотизм та інші найкращі людські якості.
      Серед оповідань — відомі майстри короткої прози та невідомі автори з різних куточків України, талановита молодь, яка незабаром буде визна­чати якість сучасної української літератури.     Герасимчук В. Н. Язик до Києва доведе, або Цікаві ролі театру в школі. — К.: Преса України, 2013. — 168 с.
    Зізнаймося відразу в анотації:
ми любимо читати їм нотації — вчимо їх і повчаємо весь час...
   А нашим дітям в нашій рідній школі так хочеться самим зіграти ролі й своїм талантом здивувати нас!
      Чумак І. В. На відстані пам’яті. — К.: «Преса України». 2013. - 304 с.
       До нової книжки «На відстані пам’яті» увійшли твори письменника, в яких порушуються актуальні проблеми морального та духовного вибору сучас­ної людини.
       Шевчук А. О.  Теплі спогади в холодний вечір. Вибране — К.: «Преса України». 2013.- 336 с.
  До книжки вибраної прози українського письменника-дисидента Анатолія Шевчука «Теплі спогади в холодний вечір» увійшли повість про мордовські та­бори «Болюче відчуття полону», оповідання «У велику зону», «Ніч з постріла­ми» та інші твори, написані в різні періоди життя.
На початку шістдесятих років його перші публікації відразу привернули ува­гу критики і майстрів слова. Це проза, яка тяжіє до побутового реалізму, зображу­ючи спустошених радянською системою людей, самотніх і незрозумілих оточенню.
     У 1966 році Анатолія Шевчука було засуджено за звинуваченням у націо­налістичній та антирадянській діяльності. Його оповідання друкувалися в диси­дентському збірнику «Лихо з розуму», який вийшов у Парижі, а після виходу на волю письменника не друкували більше двадцяти років.
       

Немає коментарів:

Дописати коментар