вівторок, 5 серпня 2014 р.

Книги - новинки

 Пісенна Шевченкіана: до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка/ Упоряд. О. М. Івасюк. – Чернівці: Букрек, 2013. – 320 с.: іл..
 Поезія Тараса Шевченка залишається невичерпним джерелом натхнення для українських композиторів і народної музичної творчості. Пісенна Шевченкіана вражає своєю свіжістю та різнобарвністю.
До ювілейного видання увійшли ноти класиків українського музичного мистецтва і тексти пісень. Це перше подібне видання, що містить в такому обсязі відомі та маловідомі музичні твори на слова Тараса Шевченка.
Для учнів музичних шкіл, студентів консерваторії, викладачів, співаків, музикантів, хорових колективів України та зарубіжжя.Крижова Н. О. Шляхами Великого Кобзаря: атлас/ Н. О. Крижова. – К.: ДНВП «Картографія», 2013. – 88 с.: іл.
 Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» є ілюстрованим науково-популярним картографічним видання, що містить детальну інформацію про Тараса Григоровича Шевченка – геніального поета, художника, мислителя-гуманіста і революційного демократа, творча спадщина якого увійшла до скарбниці найцінніших надбань світової культури.
На картах показані села, містечка і міста, якими мандрував Великий Кобзар, місця перебування поета у засланні, у Санкт-Петербурзі, Києві та Москві. Окремі карти демонструють місця, де зберігається спадщина поета та пам’ятні об’єкти. Тексти розкривають людські й творчі контакти митця з прогресивними діячами культури, їхній вплив на творчість поета й художника. Подано відомості про багатьох осіб з оточення Т. Г. Шевченка; широко представлені репродукції його малярських творів.
Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» підготовлений з використанням матеріалів заповідників та музеїв Т. Г. Шевченка в Україні та в інших державах.
Видання присвячене 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка і розраховане на широке коло читачів.


Генералюк Л. «Святим дивом сяють храми Божі…»: храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка/ Л. Генералюк. – К.: Балтія-Друк, 2013. – 167 с.
До вашої уваги книга Лесі Генералюк про українські храми, котрі відвідував, змальовував, згадував у своїх творах Шевченко.
Авторка використовує досвід сучасної культурології, яка вивчала аналогічні явища у світовій культурі
Аналіз знайомих нам ландшафтів України, побачених оком художника і поета, переконує читача, що центром усього ландшафту виступає київ з його храмами.
Запропоноване Л. Генералюк дослідження вітчизняних сакральних споруд, вписаних у ландшафт, у весь український світ, яким його сприймав Шевченко, тяжіє до синтезованого узагальнення. Можливо, не завжди читачеві буде легко йти вслід за думкою авторки: читати, як відомо, напівхудожні есеї завжди легше, аніж читати ретельно виважені тексти. Зате можна з упевненістю сказати, що він значно краще зрозуміє характер творчості Великого Кобзаря в усіх сферах, яких торкався його геній.

Шевченко Т. Г.  Три літа/ Т. Шевченко. – К.: Либідь, 2013. – 376 с.
 Національна реліквія , унікальна пам’ятка української літератури – рукописна збірка поетичних творів Тараса Шевченка «Три літа» (1843-1845) – відома своїм надцінним змістом і трагічною історією: саме за вміщені тут революційні твори геніальний поет і художник відбув десятирічну солдатчину, а конфіскована жандармами під час арешту Т. Шевченка 5 квітня 1847 р. збірка пролежала під сургучевими печатками в архіві департаменту поліції в Санкт-Петербурзі рівно шість десятиліть.
Пропоноване видання супроводиться вступною статтею академіка М. Г. Жулинського і примітками знаного шевченкознавця С. А. Гальченка.
Для широкого читацького загалу.

Шевченко Т. Думи мої… Вибрані поезії/ Т. Шевченко. – К.: Дніпро, 2013. – 212 с.: іл.
 У книжку ввійшли вибрані поетичні твори класика української літератури Т. Г. Шевченка (1814-1861) українською та грузинською мовами. У виданні використані роботи із спадщини Т. Г. Шевченка.
  
      Shevchenko T.
Kobzar / Taras Shevchenko; translated by Vera Rich;  introduced and complied by R. Zorivchak. – Kyiv: Mystetstvo  Publishers, 2013. – 336 pp. – in English.
  
       Шевченко Т. Г.  Прижиттєві видання творів.  1841 – 1861: факсимільні відтворення / Тарас Шевченко; упоряд., автор статті та приміток С. А. Гальченко. – К.: Веселка, 2013. – 399с.: іл.
         У цій книжці подаються факсимільні відтворення восьми прижиттєвих видань окремих поетичних творів Шевченка («Гайдамаки», «Тризна», «Катерина», «Наймичка», «Псалми Давидови», «Тарасова ніч», «Тополя») та «Буквар Южнорусскій».       Жур П. В. Шевченківський Київ (видання друге, виправлене та доповнене) / Передм. С. Гальченка. – К.: Дніпро, 2013. – 288с.: іл.
         Книги П.В. Жура про життя і творчість Т. Г. Шевченка («Третя зустріч», «Шевченківський Петербург»,  «Літо перше», «Дума про Огонь») здобули заслужену популярність серед читачів.
         У дослідженні «Шевченківський Київ» письменник спирається на маловідомі та зовсім невідомі широкому загалу джерела, в тому числі – на цікаві архівні матеріали, виявлені ним самим.
         Книга випущена до 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря і розрахована на широкі верстви читачів.


 Тарас  Шевченко   Більша книжка. – К.: ТОВ  «Видавництво КЛІО», 2013, - 720с., іл..
         Унікальна рукописна збірка поезій Т. Г. Шевченка, що увійшла в історію літератури під назвою «Більша книжка», компонувалася автором після звільнення його із заслання в період від 21 лютого 1858р. до 5 грудня 1860р. Після ретельного відбору і авторського редагування «невільничої» поезії, записаної на засланні до «Малої книжки», більше відомої як «захалявна», із неї було відібрано лише 79 творів за 1846-1857рр. Завершальним серед них є поема «Москалева криниця», закінчена 16 травня 1857р. в Новопетровському укріпленні. Наступний розділ цього рідкісного манускрипта розпочинається  поемою «Неофіти» (8грудня 1857р.),  написаною уже на волі затриманим у Нижньому Новгороді поетом, який перебував там майже півроку під наглядом поліції. Останньому запису у «Більшій книжці» (дата «1861», за якою – лише чисті поля сторінок цього фатального року) передує вірш «Зійшлись, побрались, поєднались…», датований 5 грудня 1860р.
         Майже всі твори записані до «Більшої книжки» самим Шевченком, але деякі вірші й поеми скопійовані з чернеток переписувачами – друзями поета. Усі ці списки були прочитані і при потребі виправлені автором.
         Рукописна збірка «Більша книжка» - автентичне джерело текстів понад сотні творів, які канонізовані академічним шевченкознавством як основні з поміж наявних редакцій і варіантів і є найавторитетнішими для дослідників і видавців спадщини великого Кобзаря.


Кульчий О. В., Малярчук Т. М., Бентя Ю. В.
         Документальна скарбниця  Шевченківських лауреатів. – К.: ТОВ «Видавництво КЛІО», 2013. – 352с.: іл.
         У виданні «Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів», підготовленому до 200-річч від дня народження видатного українського  поета, письменника, художника, громадського й політичного діяча Тараса Шевченка, на основі архівних документів, друкованих видань висвітлено факти життя та творчу діяльність видатних вітчизняних митців, чиї особові фонди зберігаються у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. Вперше представлено численні автографи, рукописи творів, начерки,, ескізи, титули книжок із дарчими написами, фотографії в колі родини, друзів та колег українських письменників, поетів,  художників, скульпторів, архітекторів, композиторів, режисерів, акторів, літературознавців, мистецтвознавців, журналістів, які є лауреатами найвищої в Україні відзнаки за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва – Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Книга адресована широкому колу дослідників і шанувальників українського мистецтва.


         Симоненко Р. Г., Берестенко В. А.
Тарас Шевченко та його доба: док.-хрестом. висвітлення життя й діяльності видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки, М. П. Драгоманова. У 3 т. Т.1/Р. Г.  Симоненко, В. А . Берестенко; худож.-оформлювач О. М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – 495с.: іл.. – (Укр. та рос. мовами).
У тритомнику «Тарас Шевченко та його доба» висвітлюється життя і діяльність видатного сина України, великого Кобзаря. В ньому зібрані ретельно перевірені документи, що збереглися, автентичні спогади сучасників – друзів і соратників Шевченка, які близько знали поета, а також наукові дослідження, що базуються на об’єктивному відборі фактів. Ґрунтовному й неупередженому їх викладенні.
І том розповідає про становлення й розвиток шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця – поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва до Петербурзької академії художеств.


Шевченко Т.  Кобзар / Т. Шевченко; упоряд., вст.. ст.. Р. Лубківського; ілюстр. М. Стороженка. – Львів: Світ, 2013. – 408с.:іл..
         Видання присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка.
         Книга містить найвизначніші твори генія української та світової літератури. Увазі польськомовних читачів пропонуються поетичні переклади шедеврів «Кобзаря». Що їх протягом півтора століття здійснювали польські та українські автори. Представники народів-сусідів. Перед якими. Незважаючи на складні колізії минулого. Нині відкривається нова історична перспектива.


Немає коментарів:

Дописати коментар