середа, 6 серпня 2014 р.

Книги-новинки

        Шмагало Р. Т. Енциклопедія  художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія: 4000 джерел бібліографії: 300 фотодокументів: 1000 термінів/ Р. Т. Шмагало. – Львів: ЛНАМ, 2013. – 520 с.: іл.
Енциклопедія реалізує мету створення фундаментальної джерельно-теоретичної бази знань з української та світової мистецької освіти від часу формування її сучасного типу до 2010 року. Проаналізовано бібліографічні, архівні джерела та фотодокументи, що фіксують функціонування мистецькоосвітніх закладів. Подано потужну інформативну основу для вивчення теорії, методології, методики і практики викладання мистецьких, мистецтвознавчих, культурологічних дисциплін, проблем організації освіти, менеджменту соціокультурної сфери, народного мистецтва і промислів, дизайн-освіти, сценографії середовища, монументального образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва за регіонами та провідними осередками. Островський В. І. А українською кажуть так… / В. І. Островський, Г. Ф. Островська. – Тнрнопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. – 456 с.

Відомий мовознавець Святослав Караванський сказав про перше видання цієї книжки: «Мовні скарби». Професор І. П. Ющук висловився докладніше: «Це справді надзвичайно глибока, цінна й корисна праця. Стільки матеріалу в ній охоплено, стільки тонких і доречних спостережень! Колосальна робота зроблена.».
А ось думка доктора філології, професора, директора Інституту НАНУ П. Ю. Гриценка, висловлена в одній з радіопередач «Слово про слово»: «Народна мова є живильна джерело, ті потоки Антея, що дають силу титанові. Тільки глибинне занурення в народну мову, осмислений добір з її джерел дає людям крила в творчості. Такими мислителями щодо мови є автора книжки «А українською кажуть так…». Перечитайте її і ви побачите, скільки тут є тонких елементів, нюансів, скільки є такого, що справді вивищує наші знання і зміцнює нашу здатність у володінні мовою».


      Зайко М. А. Український лексикон/ М. А. Зайко. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. – 444 с.
 У самобутньому виданні Авторка майстерно представила об’єктивний, реальний стан звукотворчого ритмічного образу краси української мови, в якому явно проглядає її етнічний характер та відмінність від інших європейських і навіть слов’янських мов.
Даний ритмічний словник буде корисним для іншомовних фахівців, котрі приїздять зі своїх держав до України з метою вивчення української мови, культури, звичаїв для співпраці та бізнесу.
Посвята актуальна в боротьбі за єдинодержавну рідну мову, а зміст, форма та ідеї словника відповідають Посвяті.
Видання прислужиться вдосконаленню усної мови серед усіх верств населення Соборної України.


         Макарик І. Перетворення Шекспіра: Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х рр./ І. Макарик. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 352 с.: іл.
 Спираючись на друковані й недруковані спогади, журнали, листи, газети, афіші, маніфести, протоколи режисерських лабораторій і зборів театральних колективів, канадська дослідниця Ірина Макарик аналізує творчий доробок Леся Курбаса, радянські культурні практики й експерименти 1920-х років. Це розлогий екскурс у постколоніальну царину: крізь призму новаторських, ба навіть скандальних шекспірівських постановок Курбаса розглянуто поняття універсальності, цінності, канону, класики, високої/низької культури, ідеології, влади, імперського/колоніального, периферії/центру.


Національній музичній академії України ім.. П. І. Чайковського 100 років/ Авт.-упоряд. В. Рожок. – К.: Муз. Україна, 2013. – 512 с.
 Видання присвячене сторічному ювілею славетного вищого навчального закладу – Київської консерваторії, нині Національної музичної академії України ім.. П. І. Чайковського. Уперше узагальнено феномен складного творчого поступу провідної музичної інституції держави, відтворено правдиву картину її історичного розвитку – від заснування, становлення до визначних звершень останніх десятиліть. Сторічний період розвитку музичного закладу актуалізує унікальний досвід формування вітчизняної мистецької освіти, етапи його періодизації. Уперше знайдено й досліджено значний обсяг джерельного матеріалу, що уможливило репрезентацію безперервного історичного творчого шляху багатьох поколінь непересічних музикантів-виконавців, педагогів, композиторські та наукові школи високого художньо-професійного рівня.


         Ревуцький Л. М. Концерт для фортепіано з оркестром/ Л. Ревуцький. – К.: Муз Україна, 2013. – 208 с.
 З іменем Левка Миколайовича Ревуцького пов’язана ціла епоха розвитку української музики, створення ним власної композиторської школи, формування національно-стильового напряму в загальноєвропейській культурі, відповідного категоріям високої духовності й професіоналізму. Він створив цілі музично-духовні світи, сповнені глибокої щирої лірики, естетичної краси, де органічно переплелися національно неповторний мелос із формами й засобами універсального європейського мислення.
У виданні вперше опубліковано першу редакцію цього видатного твору української музики ХХ століття.


Бокієвський В. Ф. Історія хрещення Київської Русі/ В. Ф. Бокієвський. – К.: ТОВ «Вид-во Кондор», 2013. – 64 с.: іл.
У виданні широко розглядаються як відомі, так і малознані історичні події, що супроводжували процес прийняття і поширення християнства на українських землях.
Книга перенесе юного читача в атмосферу історико-культурних подій, які відбувалися під час масового хрещення у 988 році мешканців Києва, а згодом й інших міст Руської держави князем Володиимиром Святославовичем. Зруйновані храми і монастирі України: анотов. покажч. обл. та район. Рівня/ Упоряд. В. В. Кривошея, Л. І. Буряк, А. М. Киридон та ін.. – К.: Мистецтво, 2013. – 608 с.: іл.
 У виданні подано перелік храмів і монастирів України, зруйнованих упродовж ХХ століття внаслідок воєнних дій, антирелігійної політики та природних факторів. Анотований покажчик складено на основі архівних документів, відомостей обласних державних адміністрацій, опублікованих джерел та літератури, що відображають знищення та закриття церковних споруд на українських теренах.
Розраховано на спеціалістів та всіх, хто цікавиться історією України.


 Чигиринська О. О. Християнство/ О. О. Чигиринська, О. Є. Дорошенко. – К.: Техніка, 2013. – 160 с.

На сьогодні майже третина жителів Землі хоча б номінально належить до тієї чи іншої християнської конфесії. А в нашій країні християнами себе вважають більшість населення. Але при цьому багато з них мають вельми віддалене уявлення про історію християнства, його віровчення та практику. Заповнити ці прогалини, а також познайомити з християнством представників інших віросповідань і має наше видання.


Кукушкин Л. С. Украинская православная энциклопедия: в 3 ч./ Л. С. Кукушкин. – Харьков: Фолио, 2013. – 893 с.: ил.
 Религия, несомненно, представляет собой одну из важнейших областей духовной жизни человечества, поэтому неудивительно, что современный подлинно культурный человек испытывает стремление если не преобщится к религии, то хотя бы познакомится с ее историей. Содействовать этому и призвана наша книга, рассказывающая об истории и вероучении одной из самых древних религиозных конфессий – Православия, от его возникновении и до наших дней.
Издание богато иллюстрировано.

Немає коментарів:

Дописати коментар