пʼятниця, 8 серпня 2014 р.

Книги-новинки

    Вечный Киев: жизнь большого города/ Автр.-сост.: В. Ковалинский, О. Друг. – К.: Балтия-Друг, 2013. -124 с.: ил.
            Оригинальное красочное издание о Киеве знакомит читателя с внутренней жизнью большого старинного города, его богатой историей, давними традициями самоуправления, архитектурными символами. Рассказ удачно дополняют факсимильные копии редких исторических документов. Книга, рассчитанная на широкий круг читателей, изобилует огромным количеством иллюстраций, представляющих прошлое и настоящее полуторатысячелетнего Киева.



      Шевченко С. В. Соловецький реквієм/ С. В. Шевченко. – К.: ВКП «Експрес-Поліграф», 2013. – 592 с.: іл.
    Збірку публіцистики про соловецьку трагедію підготував фаховий журналіст – у минулому керівник підрозділу наукової установи СБУ. Популярно написані нариси, ілюстровані оригінальними світлинами, вибрані архівні розвідки актуалізують та істотно доповнюють творчий доробок автора в цій темі за останніх 15 років. Книжка розповідає про розстріляне відродження України. Нищення інтелектуальної еліти нації, яку уособлюють М. Зеров, М. Куліш, Л. Курбас, В. Підмогильний, С. Рудницький, М. Яворський та інші. Стаття про виконавців смертних вироків містить список осіб, причетних до катувань тюремних етапів. Пізнавальними є оповіді про розкриття таємниць радянської імперії, поїздки-прощі, пошукові експедиції на Соловки, Біломорканал, у Сандармох. Уперше публікується частина віднайдених в Україні матеріалів з творчого доробку видатного архітектора й художника В. Киричевського (стаття «Переяславське відкриття»).
         Для всіх, хто цікавиться історією, її маловідомими сторінками.


 Історія України в особах: козаччина. – К.: Україна, 2013. – 304 с.: іл.
         Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини ХVIIXVIII ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.
Видання розраховане на широке коло читачів.


         Велика війна 1914 – 1918 рр. і Україна/ Упоряд О. Реєнт. – К.: ТОВ «Вид-во КЛІО», 2013. – 784 с.
У книзі викладено результати новітніх досліджень ключових питань Першої світової війни 1914 – 1918 років, яка відкрила нову епоху в історії людської цивілізації. Знайомлячись із ними, будь-хто зможе відчути глибину збройних конфліктів, трагічність долі народів, незворотні зрушення в психології людей.
Пропонований том складається з нарисів про Першу світову війну в історіографічному  вимірі, «Українську карту» в міжнародних відносинах, політичні сили українства в 1914 – 1918 рр. та актуалізацію «українського питання», бойові дії на українських теренах, соціально-економічні, духовні та повсякденні проблеми тогочасного суспільства.
Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.


        Грушевський М. С. Твори: у 50 т. / М. С. Грушевський. – Львів: Світ, 2002. -  Т. 4. Кн. ІІ: Серія «Суспільно-політичні твори» (листопад  1918 р. – жовтень 1926 р.) / Упоряд. С. Панькова. – 2013. – 576 с.
Друга книга четвертого тому 50-томного зібрання праць М. Грушевського завершує серію суспільно-політичних творів і вміщує публіцистичний доробок вченого і політика 1918 – 1926 рр. Основний масив праць – це публіцистика еміграційного періоду історика.
Видання розраховане для науковців та всіх, хто цікавиться історією України.


      Ярош В. Золотий колос Дажбога: хліб в укр. легендах та віруваннях/ В. Ярош. – К.: Успіх і кар’єра, 2013. – 112 с.: іл..

Збірка українських легенд та давніх вірувань про основну і найважливішу страву у житті українського народу – хліб. В книгу ввійшли зібрані та адаптовані для широкого загалу нариси про давні землеробські вірування, аграрні традиції, землеробський календар, магічні обрядові речі: зерно, сніп, дідух, плуг, а також обрядову їжу: хліб, кутю, коровай, млинці, коржики тощо. До книги ввійшли рецепти давніх обрядових страв: гулянки, мандрилів,  соломахи і т. д .
Представлений матеріал зацікавить школярів старших класів, студентів, викладачів, широкі кола української громадськості.


 Друг О. Вулицями старого Києва/ О. Друг. – Львів: Світ, 2013. – 512 с.: іл.
 Перед читачем – розповідь про центральні історичні райони Києва, особливості формування архітектурного середовища міста, про його вулиці, будинки, храми, зокрема, давні архітектурні ансамблі – Софію Київську та Києво-Печерську лавру – об’єкти світової спадщини.
У книзі широко використовуються матеріали державних архівів, музеїв та бібліотек, наводяться маловідомі факти, взяті з архівів старовинних київських родин, нащадки яких і сьогодні живуть у місті. Видання багато ілюстроване. Давні й сучасні світлини, акварелі, літографії, гравюри, живописні твори допомагають сформувати цілісний образ столиці України, прадавнього міста з півтора тисячолітньою історією.
Для краєзнавців, туристів, а також усіх, хто цікавиться історією Києва.


Шаповал Ю. І. Петро Шелест/ Ю. І. Шаповал. – Харків: Фоліо, 2013. – 127 с.

У політичній історії України ХХ століття  Петру Шелесту належить особливе місце. Пройшовши нелегкий шлях, він в 1963 році став першим секретарем ЦК Компартії України. Підтримував М. Хрущова і його політичну лінію, однак опинився серед тих, хто привів до влади Л. Брежнєва. Виступав проти «празької весни» 1968 року і в той же час блокував тотальне удушення інакомислення в Україні. Визнавав сталінський авторитет і водночас вимагав, щоб московське керівництво дотримувалося офіційно декларованих принципів у відносинах центру і тодішніх союзних республік. Був проти демонтажу СРСР і разом з тим сприяв зміцненню українських національних традицій,, шанобливого ставлення до минулого України. У чому ж секрет такої двоїстості Петра Шелеста? Хто і як створив йому імідж «надмірного» українського патріота і навіть «націоналіста»? Як склалася його доля після того, як його відправили на «підвищення» до Москви, а потім піддали політичному переслідуванню? На ці та інші питання прагне знайти відповіді автор цієї книги.


 Попович М. Бути людиною/ М. Попович. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 223 с.

Праця являє собою спробу сформулювати погляд на цінності сучасного суспільства, який із певної позиції охоплював би різні сторони функціонування останнього. Автор прагнув обґрунтувати засобами, придатними для філософії сучасності, певний світогляд, який сьогодні, як і в інші часи, перебуває під загрозою. Це – світогляд гуманізму, що виходить із уявлення про людину як вищу й абсолютну цінність.
Для студентів, науковців та усіх, хто цікавиться філософськими темами.


      Журналісти стріляють не кулями/ Упоряд. О. М. Клубань. – К.: АНТ, 2013. – 200 с.
 Армія і медіа. Журналіст на війні. Особливості роботи кореспондентів у районах збройних конфліктів, бойових дій, на військових маневрах та в зоні стихійних лих. Про це вперше розповідають українські журналісти та офіцери по зв’язках із громадськістю вітчизняного оборонного відомства, які в своїх спогадах діляться власним досвідом роботи в екстремальних умовах
Ця книжка – колективна праця людей, які на собі відчули всі складнощі неврегульованих відносин засобів масової інформації та силових відомств. А кожна сторона в цих непростих відносинах повинна знати свої права та обов’язки . Це не підручник для новачків у журналістиці екстріму. Проте тут є чому повчитися. Теорії в затишних кабінетах написано багато. Реальність виглядає дещо іншою.
«Журналісти стріляють не кулями» - це правда життя, це справжня школа військового кореспондента, це історія відносин армії і преси, які складаються не за наказами командирів і начальників.


           Коваль М. В. Невідома Україна6 історія фортифікації 20 ст.: міфи і реалії/М. В. Коваль. – К.: Вид-во «Фенікс», 2013. – 368 с.: іл.
Україна – унікальна не тільки своїм геополітичним розташуванням держава. ЇЇ терени багаторазово ставали ареною кровопролитних бойовищ. Вона є своєрідним музеєм історії фортифікації. У жодній іншій країні світу не зібрано на такій не значній за площею території такої величезної кількості різнорідних за формою та будовою фортифікаційних об’єктів, за якими можливо прослідкувати розвиток фортифікаційних форм.
Видання присвячене Володимир-Волинському, Струмилівському, Рава-Руському, Перемишльському і Ковельському укріпленим районам лінії Молотова, які існували на теренах України. Книга розрахована на фахівців-істориків та археологів, військових фахівців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться археологією та історією України.

Немає коментарів:

Дописати коментар