пʼятниця, 17 березня 2017 р.Леонід Андрієвський –художник книги


ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕОНІДА ІВАНОВИЧА АНДРІЄВСЬКОГО, УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКАВІХИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ

    Народився Леонід Іванович Андрієвський 14 березня 1942 року на Полтавщині в Лубнах. Батько Іван Тимофійович (1909-1969); мати Марія Антонівна (1922); дружина Ганна Олександрівна (1941), дочки Анжела (1965), Ілона (1969), Вікторія (1976).

   Повоєнні роки Леонід провів із батьками у Криму, в дідуся — Андрієвського Тимофія Харитоновича, а далі — на батьківщині матері, у Лубнах. Тут відвідував студію в Семенюти.

    Шкільні та юнацькі літа не були безхмарними. Іван і Марія Андрієвські вже з трьома малими дітьми опинилася на Далекому Сході, у пересильному таборі бухти Находка. А далі — з 1954 по 1957 роки — порт Ваніно, Совгавань. Повернення на Україну.
За всіма життєвими обставинами і наявними можливостями син робітника Леонід Андрієвський теж мав влитися до лав робітничого класу. Так і склалося, коли він уперше приїхав до Києва. У кожної людини є покликання від Бога і саме воно визначає життєві орієнтири і вчинки. І тому невдовзі Леонід Андрієвський став розписувати фарфор на Київському експериментальному керамічному заводі.
      Поступово, але впевнено наш земляк входив у численний колектив київських художників-оформлювачів. Виконував ряд робіт вже в ролі головного художника (1969—76 рр.) Київського рекламного комбінату. Нелегка справа — керувати творчим процесом у великому колективі.Будучи гуманітарієм по натурі, він поступає на заочне відділення факультету журналістики Державного університету імені Тараса Шевченка у Києві.Та саме в мистецтві книжкового дизайну Леонід Андрієвський віднайде своє справжнє покликання. Новаторські принципи художнього оформлення української сучасної книги Леонід Андрієвський впроваджував не лише власною творчістю, а й як завідувач редакцією художнього оформлення видавництва «Наукова думка», як головний художник інших видавництв, а з 1998 року і донині як директор відомого видавництва «Криниця». Прикрасою державних і приватних бібліотек у світовому обширі стали оформлені Леонідом Андрієвським альбоми, присвячені збіркам музеїв західного і східного мистецтва в Києві та Одесі, альбоми «Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві ХІІ—ХХ століть. Живопис. Графіка» (1982), «Мистецтво, народжене Жовтнем. Українське образотворче мистецтво та архітектура. 1917—1987», «Світ очима народних майстрів. Українське народне малярство ХVIII—ХХ століть» (1991), «Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга» (1995), «На спомин рідного краю. Україна у старій листівці» (2000), «Не забудьте пом’янути… Шевченківська листівка як пам’ятка культури. 1890—1940» (2004), монографічне дослідження «Мистецькі роди України. Кричевські і українська художня культура ХХ століття. Василь Кричевський» (2004). Кожне з названих видань стало етапним на шляху розвитку українського книжкового мистецтва, а його автору принесло заслужену славу, що засвідчено позитивними рецензіями, які регулярно з’являлися в пресі. Високим визнанням на державному рівні стало присудження 1995 року Національної премії України імені Тараса Шевченка авторському колективу у складі Леоніда Андрієвського, Василя Отковича і Віри Свєнцицької за альбом «Українське народне малярство…».
      За вагомий вклад в українське мистецтво книги в 1998 році Леоніду Андрієвському присвоєно почесне звання народного художника України.

ЛІТЕРАТУРА ПРО ХУДОЖНИКА        Белічко Ю. В. Леонід Андрієвський — художник книги: Літопис життя і творчості : мистецтвознавче дослідження / Юрій Белічко. — К.: Криниця, 2012. — 408 с.: 405 іл. (Серія “Бібліотека Шевченківського комітету”).
           Це дослідження висвітлює життєвий і творчий шлях одного з провідних майстрів сучасного українського книжково¬го мистецтва — народного художника України, лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка Л. І. Андрієвського. Воно є першим окремим мистецтвознавчим виданням про цього сучасного художника книги — самобутнього майстра в галузі розробки сценарію, режисури, ілюстрування і конструювання книги.
              Людина високої обдарованості і широких гуманітарних інтересів, він передусім виступає як художник найпрестижніших, фундаментальних видань з української історії та мистецтвознавства, що побачили світ в Україні у другій половині XX — поч. XXI ст. Видання, художньо опрацьовані ним, стали дорогоцінним набутком сучасної української культури.
             Широта і змістовність духовного світу митця виявляються також у талановитому опрацюванні ним монументального та станкового живопису і графіки, у зверненні до складних історико-архітектурних реконструкцій, у фахово авторитетних мистецтвознавчих та літературознавчих дослідженнях, у розбудові словникової справи в Україні. Широкому загалу Леонід Андрієвський відомий також як пристрасний журналіст-публіцист і активний громадський діяч.
              Розповідь про його життєвий і творчий шлях — це водночас і розповідь про непростий у своїх історично-соціальних колізіях період в історії культури книговидання в Україні.


       Шевченківські лауреати, 1962-2000: Енцикл. довід./ Авт.-упоряд. М. Г. Лабінський; Вступ, слово І. М. Дзюби. — К.: Криниця, 2001. — 696 с.: портр.
       Пропонований довідник — перше видання, яке знайомить читачів із лауреатами премії імені Тараса Шевченка за 1962-2001 роки. У статтях довідника подано короткі біографічні відомості, висвітлено основні віхи творчої діяльності лауреатів. До багатьох статей додається бібліографія про творчість митця. Книгу проілюстровано фотопортретами Шевченківських лауреатів, список яких нині налічує 525 персоналій та колективів. В кінці книги розміщено ряд документів — Розпорядження Президента України про відзначення 40-річчя заснування в Україні Шевченківської премії та ін. Розраховано на широке коло шанувальників української культури.


      Ротач П. П. І Полтавська Шевченкіана: Спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії. У двох книгах. — Кн. 1. А—К. — Полтава: Дивосвіт, 2005. — 432 с.
      Рецензент — доктор філологічних наук, професор М. І. Степаненко.
       Це видання — результат копіткої, без перебільшення — подвижницької праці автора впродовж кількох десятиліть. Тут подаються відомості про перебування Т. Г. Шевченка в Полтавській губернії в 1843—1844, 1845—1846 та 1859 роках: місця, які він тоді відвідав, людей, з котрими зустрічався, присвячував їм свої твори; про полтавців, які працювали над увічненням образу поета і його літературних персонажів; про митців і мистецькі колективи, що торкалися Шевченківської тематики у своїй творчості. Книга нагадує, що зв’язки з Полтавщиною у Кобзаря були міцніші, ніж із якимось іншим куточком України, і наш край не повинен забувати, що по цій землі ходив, її описував і змальовував геніальний син і пророк нашого народу.

ЛЕОНІД АНДРІЄВСЬКИЙ ЯК ХУДОЖНІЙ ОФОРМЛЮВАЧ


        Яцюк В.М. “Не забудьте пом’янути”...: Шевченківська листівка як пам’ятка історії та культури, 1890—1940.— Криниця, 2004. — 488 с.: іл. — Текст укр., англ.
      У щедро ілюстрованому виданні вперше на рівні монографічного дослідження висвітлюється історія з'яви старих шевченківських поштових карток і тлумачиться їхній зміст. Розмаїття листівок розглядається в літературно-художньому контексті як оригінальний і досі маловивчений шар української історії та культури. У дослідженні багато місця відведено питанням класифікації, встановлення авторства, часу й місця друку цих промовистих мініатюрних пам'яток, значна частина з яких публікується вперше.
       За кількістю зібраного філокартичного матеріалу, присвяченого одній історичній постаті, ґрунтовністю його опрацювання монографія не має аналогів.
       Розташована  на науковців, митців, музейників, колекціонерів, а також усіх, хто цікавиться історією та культурою України.


ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ПРО ХУДОЖНИКА1. ВІКІПЕДІЯ [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС]. - РЕЖИМ ДОСТУПУ:  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  -НАЗВА З ЕКРАНА.2. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ  [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС]. - РЕЖИМ ДОСТУПУ:
  http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44178 -НАЗВА З ЕКРАНА.


3. АНДРІЄВСЬКИЙ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ   [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС]. - РЕЖИМ ДОСТУПУ:   http://who-is-who.ua/main/page/faceukr2011/5/545  -НАЗВА З ЕКРАНА.
4. УРЯДОВИЙ КУР’ЄР    [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС]. - РЕЖИМ ДОСТУПУ:   http://ukurier.gov.ua/uk/articles/leonid-andriyevskij-bagato-tvoriv-malyarstva-i-gra/  -НАЗВА З ЕКРАНА.5. ГАЗЕТА  ZN,UA  [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС]. - РЕЖИМ ДОСТУПУ:    http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/scho_napisano_v_knizi_zhittya__storinki_i_dolya_leonida_andrievskogo.html   -НАЗВА З ЕКРАНА. 

6. КОМІТЕТ З НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС]. - РЕЖИМ ДОСТУПУ:   http://www.knpu.gov.ua/content/andrievskii-leonid-ivanovich  -НАЗВА З ЕКРАНА.


 7. КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ  [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС]. - РЕЖИМ ДОСТУПУ:   http://konshu.org/section/graphic/andrievskiy-leonid.html  -НАЗВА З ЕКРАНА.8. 
КИЇВ CARPE DIET  [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС]. - РЕЖИМ ДОСТУПУ:   http://kiev.carpediem.cd/events/2574490-taiemnici-knigovidannya-z-leonidom-andriievskim-at-hatina-muzey-tarasa-shevchenka-poblizu-maydanu-nezalezhnosti/

-НАЗВА З ЕКРАНА.
9. КИЇВ CARPE DIET  [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС]. - РЕЖИМ ДОСТУПУ:   http://kiev.carpediem.cd/events/2574490-taiemnici-knigovidannya-z-leonidom-andriievskim-at-hatina-muzey-tarasa-shevchenka-poblizu-maydanu-nezalezhnosti/ 
-НАЗВА З ЕКРАНА.

ВІДЕО ПРО ХУДОЖНИКА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
1. Програма "МИ", част.1, Леонід Андрієвський, народний художник України                         https://www.youtube.com/watch?v=mPWCYpLEJk8


2. Програма "МИ", част.2, Леонід Андрієвський, видавництво "КРИНИЦЯ"


                           https://www.youtube.com/watch?v=JfGyU2vRsQ4


3. Програма "Дiалог". Леонiд Андрiєвський, народний художник України.


                            https://www.youtube.com/watch?v=xu5Ai7to8YQ


4. Фестиваль осіннє золото.


                            https://www.youtube.com/watch?v=J7DoI9cS-FM

5. Фестиваль Осіннє золото 2


                              https://www.youtube.com/watch?v=SoIqHxkyt2k


Немає коментарів:

Дописати коментар