четвер, 19 лютого 2015 р.

Книги-новинки

                     Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. 
Мудрость в афоризмах. Расширяя грани­цы познания / Л.А. Секлитова, Л.Л. Стрель­никова. — 4-е изд. — М.: Амрита, 2014. — 336 с. — (Эзотерика в афоризмах).
        Книга знакомит читателя с эзотерическими основами, адаптированными для современного восприятия. Высшие Учителя посылают чело­вечеству мудрые мысли в новой интерпрета­ции, расширяя границы нашего познания.
               В книге собраны основы, на которых строит­ся развитие личности не только на Земле, но и в Мироздании. В ненавязчивой форме человеку напоминают о том, как должно идти восхожде­ние по ступеням.                 Гуляев Э., Гуляева Ф.  Лечение на расстоянии или как помочь близким если они дале­ко. — К.: «Хай-Тек Пресс», 2012. — 288 с. + 2 диска
        Данное пособие поможет вам разобраться в очень непростых вещах. Ка­ким образом наша мысль влияет на материю. Почему это влияние не имеет границ. Как направить свою мысль в нужное русло. Но главное — после ее прочтения вы сможете не только желать здоровья и благополучия своим близким, но и сможете реально дать им это. Мамам больше не придется переживать, в безопасности ли их ребенок, который вынужден поздно воз­вращаться домой — они смогут очень эффективно защитить его. Больше не нужно будет спрашивать родственников «удачным ли был перелет?» — вы и так будете уверены что удачным.
               О      том, как качественно улучшить свою жизнь, используя силу мысли, присутствующую в каждом из нас, но пока используемую бездумно, рас­скажет эта книга. Также здесь вы найдете многократно проверенные на практике методы гармонизации отношений между людьми и восстановле­ния своего здоровья.


               Коваль, Роман. Крізь павутиння змосковщення.   Михайла Кратів / Бібліотека Історичного клубу "Холодніш Яр” / P.M. Коваль. — Київ : Історичний клуб "Холодний Яр” ; Вінниця : ДП "Центр ДЗК”, 2013. — 352 с. — [Серія "Вид.пні українці". — Кн. 4].
        У спогадах члена Революційної української партії Павла Крата йдеться про його молоді літа на Полтавщині, зокрема в Гадяцькому повіті, Хоролі та Лубнах, а також у Харкові й Одесі. Автор розповідає, як "виросла, як вихова­лася та наддніпрянська сила, що гейби стихійно підвелася в 1917 році до тих славетних велетенських подвигів, що по цілім світі розбудили славу україн­ського імені".
         Друга частина книжки — матеріали до біографії генерала-поручника Армії УНР Михайла Крата, котрий, як і його двоюрідний брат Павло, прорвав­ши "павутиння змосковщення", став на шлях служіння рідному народові.
        У виданні вміщені також біографії інших членів родини Кратів, учасни­ків Визвольної боротьби, та спогади Михайла Крата про своїх бойових по­братимів.
             Книжка буде цікава й для дітей, бо значна її частина присвячена дитя­чим та юнацьким рокам Павла Крата з його пригодами, бешкетами, першим коханням, бійками та дуелями.
           Рекомендовано Історичним клубом "Холодний Яр" для вивчення уви- щих і середніх навчальних закладах України.


   Історія залишається в Україні предметом щонайгостріших дискусій, щонайнесподіваніших відкриттів і щонайглибшого читацького зацікав­лення. Юрій Шаповал - знавець її таємниць, дослідник архівів, публіка­тор незнаних фактів і документів, учений із міжнародним ім’ям. І водно­час він - талановитий популяризатор історичних знань, автор незмінно цікавих телевізійних програм, радіопередач і газетних оповідей.
    Його нова книжка присвячена саме таким, злободенним проблемам нашої давнішої й зовсім недавньої історії, сповненої не лише “білих плям”, а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань, на які нелег­ко знайти переконливу і прийнятну для всіх відповідь.
      Що стоїть за феноменом Української Повстанської Армії і чому судження про неї настільки поляризовані? У чому полягають історичні уроки трагедії Бабиного Яру? Чому не вичерпується інтерес до сталінсь­кої доби і який механізм помітної тут і там ресталінізації історичної свідомості? Що набула і що втратила Україна за роки, що минули від проголошення незалежності у серпні 1991 року? Чи має Україна власну політику пам’яті і чим може бути корисний досвід інших країн у здійс­ненні такої політики?
            На ці та багато інших питань Юрій Шаповал намагається відповісти своєю книжкою, органічно поєднуючи проблемний підхід із нарисово- оповідним. Чимало її сюжетів читаються як захопливий детектив. Історичні постаті - від Винниченка й Шульгіна, від Хвильового до Бреж­нєва, до Стуса та Єльцина - постають у насиченому контексті, проникливо й ерудовано відтвореному автором.
       Чудовим доповненням до цієї книжки є унікальний ілюстраційний матеріал, що пожвавлює й унаочнює авторську оповідь. Праці Юрія Шаповала незмінно знаходять високу оцінку і фахівців-істориків, і ширшого кола читачів, зацікавлених вітчизняною історією та політи - кою. Не є винятком і ця книжка.

 
           У книзі вміщено статті довідки про письменників, які деякий час проживали, працювали, відпочивали на Оржиччині. Видання розраховане на широке коло читачів, котрі цікавляться розвитком духовної культури Полтавщини. Матеріали можуть стати посібни­ком для вивчення літератури рідного краю в освітніх навчальних закладах.


           Павленко Марина  Райдуга в решеті. Про дитинство Павла Тичини, Надії Суровцової, Василя Симоненка, Василя Сгуса, Ірини Жиленко : роман у повістинах / Марина Павленко. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2014. — 368 с. — (Серія «Сузір’я славетних»).
        Людині дано так мало дитячих років, але який глибокий слід залишають вони у долі! Адже саме з дитинства — і по­тяг до знань, і любов до своєї землі, і власна гідність, і всі таланти, якими потім засвітишся у цьому світі...
      Для широкого кола читачів.
        Це перше за роки незалежності України видання, присвячене творчості провідних художників професійного декоративного мистецтва. Великий ілюстративний ряд доповнюють творчі кредо митців, а також грунтовна стаття, в якій автор дає глибокий аналіз художніх процесів, що передували 90-м рокам і на повну силу проявилися саме протягом останнього десятиліття XX ст. Творчість окремих митців характеризується у контексті всього різноманітного, різностильового художнього розвою цього часу. Біографічно-енциклопедичний довідник подає основні відомості про митців. Призначене художникам, мистецтвознавцям, викладачам і студентам спеціалізованих вузів, тим читачам, яких цікавить сучасне мистецтво України.

Немає коментарів:

Дописати коментар