пʼятниця, 27 лютого 2015 р.

Подаровані книги

     Говорять, що Інтернет незабаром витіснить книжки. Більшість, мабуть, підтримає цю зміну. Проте  це може  спричинити лише деградацію суспільства. Так, з плином часу, із стрімким розвитком сучасних технологій, коли у наше життя масово увійшли комп’ютери, попит до книги дещо зменшився. Адже будь-яку інформацію, у тому числі і друковані літературні та художні твори, стало можливим віднайти, скориставшись мережею Інтернет. Однак справжні поціновувачі слова не залишили книгу, як найперше джерело знань.

     За браком коштів  наші бібліотеки сьогодні надзвичайно мало отримують  літератури. Тому і  радіємо кожному примірнику, який надходить  до бібліотеки з найрізноманітніших джерел. Отож, і в цьогорічні , традиційні з 1998 року «маликівські дні в  бібліотеці», фонди центральної районної бібліотеки ім. В.Малика поповнилися новою літературою. 
    Перший комплект (248 примірників)  подарував  Вергунов Віктор Анатолійович, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки, доктор сільськогосподарських наук, професор, віце-президент  Асоціації бібліотек України, член національної спілки журналістів України, лауреат премії ім. В. Малика за 2014 рік.
    Другий (220 примірників) надійшов  від щирого шанувальника  творчості Володимира Малика - Сергія Борисовича Козака, літературознавця, публіциста, члена Національної спілки письменників України, доктора філософії УВУ ( Мюнхен ), колишнього головного редактора «Літературної України», лауреата премій імені І. Багряного, імені Дмитра Нитченка ,імені Ірини Калинець.
     Це художні прозові та поетичні твори  сучасних авторів, література з економіки, сучасного менеджменту, розвитку бізнесу, української національно-визвольної боротьби, суспільно-політичного, економічного та культурного життя української еміграції тощо.
     Хотілося б висловити величезну вдячність нашим дарувальникам , які  щиро  поділилися своїми надбаннями із  поціновувачами слова. Впевнена, що кожна книжка віднайде свого читача.
    Чому така увага до літератури? Вона – природна. Література – це культура, духовність, інтелект нації.

З першого комплекту подарованих книгПрилипко Г. Під чотирма вітрами/ Г. Прилипко. –Дрогобич: КОЛО, 2014. – 200с.: іл.

Збірка оповідань і віршів Галини Прилипко «Під чотирма вітрами» побачила світ лише через два роки після того, як у 2012-му з’явилася перша її книжка «Прекрасна квітко мальво». Творча «плодовитість» авторки – результат особистих переживань, довготривалих роздумів, зустрічей з цікавими людьми.
«Під чотирма вітрами» - розповідь про односельців, звичайних і одночасно неординарних людей – добрих і не дуже, розумних, кмітливих, закоханих у рідний край, Україну.
Книжка буде цікавою насамперед для людей зрілих, котрим притаманні здатність мислити і аналізувати, шукати і знаходити виходи із найскрутніших життєвих ситуацій, а ще жіноцтву –найпрекраснішій і часто-густо ображеній долею частині людства.

Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах: монографія/ За аг. ред. В. І. Лугового, О. Г. Ярошенко. – К.: «Педагогічна думка», 2014. – 234 с.

У монографії здійснено теоретичне обґрунтування концепції проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах; змодельовано методичну систему діагностики освітніх результів у вищих навчальних закладах; розкрито інструментарій діагностики компетентностей студентів вищих навчальних закладів, сформованих у процесі фахової підготовки; наведено результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах.
Левченко А. О. Конкуреноспроможність випускників вищих навчальних закладів України: організац.-економ. механізм регулювання: монографія/ А. о. Левченко, В. о. Жукова. – Кіровоград: Вид. Лисенко В. Ф., 2014. – 279 с.

У монографії представлено теоретико-методичні засади та практичні положення щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів у сучасних умовах, систематизовано основні напрями, методи та важелі її регулювання. Проаналізовано результативність регулювання конкурентоспроможності випускників у контексті відповідності якісним та кількісним потребам ринку праці. Запропоновано стратегічні напрями вдосконалення процесу регулювання конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів, методику інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці.
Для науково-педагогічних та наукових працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, економістів, управлінського персоналу, працівників фінансової системи, органів місцевого самоврядування, державної служби.


Колумбет О. П. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль оборотних матеріальних активів: методологія і організація: монографія/ О. П. Колумбет. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 442 с.

У монографії викладено проблеми організації і ведення бухгалтерського обліку оборотних матеріальних активів, внутрішнього контролю і аналізу їх руху на всіх етапах процесу виробництва, запропоновано якісно нову методологічну концепцію подальшого розвитку обліку і управлінського контролю використання оборотних матеріальних активів, розвинуто процес коригування виявлених відхилень в системі інтегрованого обліку.
Шалата М. Вибране: поезії/ М. Шалата. – Дрогобич: Коло, 2014. – 462 с.

Автор книги – поет і літературознавець, член Національної спілки письменників України Михайло Шалата – віддавна сумлінно працює на ниві українського письменства і науки.
До пропонованої книги М. Шалати  увійшли вибрані поезії з його збірок «Зоряне переджнив’я» (1964), «Із плину літ» (1992), «Копа» (1997), «Грабина» (1999), «Вітусина книжка» (2001), «Рік» (2003), «Ім’я Шашкевича» (2005), «Вітри відродження» (2005), «Наша доля» (2007), «Перед Покровою» (2013) та окремі з тих, що лишилися поза збірками.
Крім шляхетної лірики, у «Вибраному» М. Шалати чимало творів високого громадянського звучання – з чуттям особливої  відповідальності за момент, за долю України та її народу.
Книга розрахована на масового читача.Бортник Н. В. Душі моєї квіти: поезії/ Н. в. Бортник. – К.: Четверта хвиля, 2014. – 144 с.

До збірки ввійшли кращі твори п’ятиразового лауреата щорічних поетичних конкурсів міста Києва Ніни Володимирівни Бортник. Автор щиро зізнається про найзаповітніше: любов до рідної землі, до батьківського дому, до дітей; оспівує красу поліського краю; сповідує віру у всемогутність Господа нашого і заступництво Богородиці.
Окрім ліричних поезій, автор зобразила палітру буремних подій, що відбуваються останнім часом в Україні. Це рукопис людського життя, задокументований у поетичні формі.
Твори легко читаються і водночас передають стан душі – миті щастя і суму, хвилини глибоких роздумів про сенс життя і місце людини у світі. 
Збірка розрахована на широке коло шанувальників поезії.


Сметанко О. В. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України: монографія/ О. В. Сметанко. – К.: КНЕУ, 2014. – 461 с.

У монографії автор досліджує історичні передумови виникнення та розвитку внутрішнього аудиту.
Досліджуються дискусійні питання з визначення і розкриття концептуальних основ теорії, методології та практики внутрішнього аудиту, орієнтованого на ризик.
Запропоновано авторську методику до розробки карти ризиків за ключовими показниками ефективності діяльності товариства (VBM та KPI).
Розкрито методичні підходи до процесу документування та узагальнення результатів внутрішнього аудиту, орієнтованого на ризик.
Монографія може бути корисною для фахівців з аудиту, бухгалтерського обліку і аналізу, науковців, докторантів і аспірантів, студентів ВНЗ України економічного спрямування.

Міжпредметний тренінг за магістерською програмою «Державний фінансовий менеджмент»: навч. посіб./ В. М. Опарін, О. М. Тимченко, Л. Д. Сафонова та ін. – К.: КНЕУ, 2014. – 120 с.

У склад між предметного тренінгу включено основні дисципліни, що формують спеціаліста з магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент». У тренінгу враховано: основна тематика комплексних та індивідуальних тем магістерських дипломних робіт, сформовано ланцюг тренінгових завдань за логічною послідовністю і взаємозв’язком з тематикою дипломних робіт. Комплекс тренінгових завдань як наскрізна задача інтегрований в управлінську систему вирішення комплексної проблеми управління державними фінансами. Раціональна структура тренінгових завдань дозволяє максимально індивідуалізувати самостійність вирішення тренінгових завдань з поєднанням формування колективного прийняття управлінських рішень та їх обґрунтуванням.
Призначений для студентів-магістрів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти четвертого рівня акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку: монографія: у 3 кн./ За заг. ред. Л. В. Тихенко. – Суми: Університетська книга, 2014. Кн. 3. – 272 с.

У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти розвитку позашкільної освіти України як соціально спрямованої багатопрофільної та багаторівневої освітньо-виховної системи. Наведено спільний авторський погляд на значення регіонального досвіду в забезпеченні загальносистемного розвитку позашкільної освіти, підвищенні її розвивально-виховного та соціалізуючого потенціалу.
У третій книзі викладено практичні матеріали діяльності Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю як організаційно-координаційного та методичного центру позашкільної освіти в регіоні. 
Для педагогів-практиків – організаторів позакласної, поза аудиторної, позашкільної освітньо-виховної роботи з дітьми, учнівською та студентською молоддю; студентів і викладачів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти.


Вихованець І. Ластівка над словом: поезії/ І. Вихованець. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 116 с.

Людина і світ, рідна земля, волинське село, материнська мова як найдорожчий скарб, ніжні порухи серця, любов до природи, звеличення матері – домінанта поезій автора. Творчу зрілість поета вияскравлюють естетично вмотивовані сполучу вальні спромоги слів і заголовків віршів.
Для всіх, хто закоханий у рідну землю, мову, Україну.


З другого комплекту подарованих книг

Донець Г. Павло Тичина – лицар рідної мови/ Г. Донець. – К.: АДЕФ-Україна, 2011. – 28 с.

Книга призначена для викладачів, учнів, студентів та широкого кола читачів.


Захарченко І. Небо минулих і теперішніх днів: щоденникові записи/ І. Захарченко. – К.: Український письменник, 2008. – 303 с.

Книга «Небо минулих і теперішніх днів» складається зі щоденникових записів та публіцистичних статей, які змістовно вмотивовані авторськими незаангажованими думками, поглядами та спостереженнями над живим життям тієї реальної дійсності, де прочитується філософія болю за долю людини, природи, рідної землі…
Хто зануриться у світ закарбованих автором, подій і явищ минулого, тривог і проблем сьогодення – свідомо відчує в собі духовну силу бути людино., йти рівно, не спотикатися, долаючи важку дорогу до правди й добра.
Леонюк В. Г. Захмарені досвітки: оповідання/ В. Г. Леонюк. – Львів: СПОЛОМ,2012. – 336 с.

«Захмарені досвітки» - перша збірка оповідань Володимира Леонюка, людини непростої долі, який за палку любов до України не минув лиха – занчну частину свого життя йому довелося провести за колючим дротом далеко від батьківщини. Ні фізично, ні морально системі не вдалося зламати цієї непересічної, творчої особистості. Найвразливіше із пережитого В. Ленюк майстерно виклав в оповіданнях із впевненістю в тому, що попри все перевага в суперечностях людських стосунків буде належати правді  та добру.
Для широкого кола читачів.
Кушерець В. Шевченко – проти сучасної імперії/ В. Кушерець. – К.: Знання України, 2014. – 107 с.

У книзі подана сучасна інтерпретація творів Тараса Шевченка стосовно природи і властивостей Російської імперії та протистояння їй української «правди, і сили, і волі». Проводиться думка про непоборність українського духу, заплідненого Шевченковим Словом.


Подолинний А. М. «Тільки б голос твій чути…»: укр.. мова у двадцятому сторіччі/ А. М. Подолинний. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2009. – 350 с.

Ця книжка містить нариси й есеї про долю нашого слова в двадцятому сторіччі. Тут ідеться про важливі події, пов’язані з життям багатьох письменників, мовознавців, діячів культури і освіти, про переклади Біблії, створення словника Грінченка, діяльність театру корифеїв…Чимало сторінок видання присвячено лексичному, фразеологічному набутку рідної мови, її красі і безмежним можливостям.
Видання може слугувати посібником для тих, хто вивчає українську мову, літературу, культуру.
Українська планета ДІ-Пі: ст. газети «Українські вісті»/ Упоряд. С. Козак. – К.: Літ Україна, 2013. – 564 с.

До цієї книжки увійшли матеріали, надруковані в еміграційній газеті «Українські вісті». Це перший з трьох запланованих збірників матеріалів унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945-2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, економічного та культурного життя української еміграції.
Видання містить низку важливих відомостей, необхідних при укладенні словників, енциклопедій, та стане справжньою знахідкою для істориків, літературознавців, мистецтвознавців, етнологів, а також усіх, кого цікавить історія розселення українців за кордоном, їхнє суспільно-політичне, церковне і культурне життя на чужині.Бевз Г. П. Римована математика/ Г. П. Бевз. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 80 с.

До збірки включено вірші на математичні теми, написані автором для позакласної роботи учнів і студентів. Пропоную їх читачам. Можливо, дехто зможе використати окремі з них у своїй педагогічній діяльності.
Збірка складається з чотирьох частин: для найменших, для учнів 5-9 класів, для старшокласників, про математиків.
Збірка містить вірші, присвячені окремим математичним поняттям, теоремам, задачам, а також кільком відомим математикам.
Цушко С. Один із вас: вибр. поезії/ С. Цушко. – К.: Ярославів Вал, 2014. – 320 с.

До книжки вибраного увійшли вірші Сергія Цушка зі збірок «внутрішні монологи» (1993), «Слово» (1994), «Хор» (2004), «Сонце осені» (2010) і «Граматика життя» (2013), в яких поєднуються поезія й філософія, залюбленість у світ, уболівання за долю його і кожного з нас.Білий І. О. Подих нічної води: поезії/ І. О. Білий. – Донецьк: Національна спілка письменників України, журн. «Донбас», 2012. – 192 с.

Поезія Івана Білого вивірена на слово, почуттєво-зворушлива, оздоблена тонким ліричним орнаментом.
У новій збірці поет ніби озирається навкруги, пропускає крізь свою душу всі реалії останніх десятиліть, переймається тривогами і болями нашого сьогодення.
Авторське світобачення близьке нам і зрозуміле, немало віршів спонукає до роздумів над вічним і в той же час скороминущим плином людського буття, його духовною аурою.

Азербайджанські народні казки: для молод. шк. Віку/ Упоряд. В. І. Ціпко. – К.: Веселка, 2007. – 159 с.: іл.

До збірника ввійшли найпопулярніші азербайджанські казки – соціально-побутові, чарівні, казки про тварин, в яких відображено невмирущі традиції, великий життєвий досвід азербайджанського народу.


Немає коментарів:

Дописати коментар